Projekt „Praktyki zagraniczne na europejskim poziomie” dobiega końca. Realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie umożliwił wyjazd 11 uczniom o specjalności technik ekonomista i 5 uczniom o specjalności technik handlowiec (w ciągu dwóch lat trwania projektu liczba uczniów się podwaja) na praktyki zagraniczne do Koszyc i Bielefeldu.
Z przyjemnością obserwuję przebieg praktyk: urzędy i firmy zagraniczne przyjęły naszych uczniów bardzo serdecznie. Po zapoznaniu się z programem praktyk umożliwiły im realizację praktycznych zadań na konkretnych stanowiskach pracy pod czujnym okiem opiekunów praktyk .
Przez 3 tygodnie nasi praktykanci mieli sposobność doskonalenia znajomości języka obcego oraz umiejętności interpersonalnych i współpracy w grupie.
Odbyta praktyka umożliwiła uczniom skonfrontowanie wiedzy i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców, poznanie niemieckiej i słowackiej kultury pracy, zweryfikowanie na stanowisku pracy posiadanych umiejętności zawodowych.
Nieocenioną pomoc otrzymaliśmy od partnerskich szkół: Rudolf-Rempel-Berufskolleg w Bielefeldzie oraz Obchodná Akadémia w Koszycach, które nie tylko solidnie wywiązały się z obowiązków zawartych w umowach, ale także dołożyły wszelkich starań, by nasi uczniowie czuli się bezpiecznie i miło spędzali wolny czas.
Nasi zagraniczni partnerzy otoczyli uczniów i opiekunki (mnie oraz prof. Martę Turzańską) serdecznością, za co Im bardzo dziękujemy 🙂
Wszyscy jesteśmy wdzięczni naszej Dyrekcji za pomoc w przezwyciężaniu trudności i nowych wyzwań, a nauczycielom dziękujemy za życzliwość i duchowe wsparcie w trakcie realizacji projektu .
Nie sposób nie wspomnieć o samych Uczniach – tych najlepszych! Ich wiedza i solidność, takt i wysoka kultura osobista budzą w ich miejscach pobytu powszechne uznanie 🙂

Pozdrawiam i do zobaczenia w Polsce!

koordynator projektu: Małgorzata Przybyło

 

Reklamy